The Last Starship from Earth av John Boyd

John Boyd, 1919-2013, var för mig ett okänt namn innan jag ramlade över denna roman som publicerades i flera upplagor av flera förlag och översattes till ett antal språk under 70-talet. Romanen kom ursprungligen ut 1968. Boyd var en författare som inte bara skrev i sf-facket, hans fantastikproduktion tog plats under en tioårsperiod med början 1968. Romanen fick ganska stort genomslag, den prisades av Spider Robinson och självaste Heinlein höjde den till samma nivå som '1984' och 'Brave New World'. Joanna Russ, däremot, sågade den rätt hårt 1969 i Magazine of F&SF och jag kan förstå det. De åsikter och värderingar som man inledningsvis leds att tro är en del av beskrivningen av det fascistiska samhälle som i detta parallella universum har hela världen i ett järngrepp skiner så småningom igenom som något positivt för de "rebeller" som försöker ändra tingens ordning. Det handlar om småborgerliga och halvfascistiska inslag och en unken kvinnosyn. Det är en roman som kan karakteriseras som social sf även om Boyd framför några rätt vilda teorier om tid som får stor bäring på det väldigt utflippade, men snyggt utförda, slutet.

Jag förstår att Heinlein gillade den, värderingsmässigt, och att Joanna Russ reagerade negativt. Jag tyckte den byggde upp världen bra i början medan en rätt lång sekvens där huvudpersonen Haldane ställs inför rätta blir lite farsartad. Slutsatsen verkar vara att världen som den ter sig hos oss är den optimala och skälet till att romanens universum är urspårat beror till stor del på att Jesus där var en rebelledare som dödades av en armborstpil. Det blir lite krystat och lätt osannolikt att hela världen skulle underkasta sig katolicismen och en världsregering. Ett rätt underhållande inslag är att påven här är en AI (!) och påvestolen finns någonstans i amerikanska västern (!). Humorn känns ofta lite tillgjord men humor är hela tiden närvarande, dock kanske inte så som författaren tänkt.

Världsbygget påminner lite om det som finns i Veronica Roths 'Divergent' med en stat som bestämmer vem som tillhör vilken yrkeskategori. Samhället blir totalt segregerat med "pros", yrkeskategoriserade individer, och "prols", okategoriserad underklass. Slutet är rätt väl utfört men romanen är inte speciellt originell och de dystopiska såväl som de vetenskapliga greppen känns både tunna och lite skissartade. För mig mig var den intressant som tidsdokument från 60-talet men jag köper också Joanna Russ eleganta, samtida kommentar: "I forgive Mr. Boyd the anguish his novel caused me and hope he will eventually forgive me the anguish this review may cause him, but for Berkley there is no forgiveness. Only reform. Don’t do it again."

The Last Starship from Earth / John Boyd - Utgivning: 1968 | ISBN: 0140048758 | Weybright & Talley, Berkley, Penguin m fl

17 apr 2016