Testament av Hal Duncan

Äntligen är den här, Hal Duncans nya roman. Han som publicerade sin debutroman(er) 'The Book of All Hours' som bestod av 'Vellum' (2005) och 'Ink' (2006) för ett decennium sedan with a bang har efter det ägnat sig åt poesi, noveller och bloggande som enligt mig är mycket läsvärt men jag har ändå längtat efter en ny tung roman med den stämning och världsbygge som fanns i 'The Book ..'. Hal Duncan är väldigt historiskt bevandrad, inte minst religionshistoriskt. 'The Book ..' diskuterade, dissekerade och skrev om många berättelser både ur judisk/kristen, grekisk/romersk och sumerisk mytologi. Den var, i många stycken, mycket intensiv och rörde sig obehindrat mellan tidsepoker och myter.

'Testament' dyker även den ner i mytologin, denna gång den kristna i form av evangeliet. Här återberättas Matteus-evangeliet "som det var tänkt" av en Matteus som bokstavligen skrev ner det när det hände så denna Matteus är inte samma person som vi känner som den som skrev evangeliet med samma namn. Det ska också vara passager invävt från det så kallade Thomas-evangeliet, som efter Jesu död ska ha gått förlorat eller kanske aktivt förkastats av Imperiet som Hal Duncan kallar den styrande makten; det Romerska med sina ättlingar det Byzantinska, det Tyskromerska, det Napoleonska, det Brittiska, det Tredje och det nuvarande genom Oval Office. Varvat med denna text finns en text i första person som beskriver möten med Joshua (som Jesus genomgående kallas här) och hans lärljungar. I början är det oklart om personen själv är en av de tolv eller inte. Senare är han Lazarus, uppväckt från de döda av Joshua, och bror till Maria från Magdala. Och i slutet verkar han i stället vara Judas Iskariot. Han är genom hela romanen "the student whom Joshua loved" och det antyder även en tänkt sexuell förbindelse mellan denne särskilt utpekade älskade och Joshua. Även denna karaktärs berättelse är invävd i det här "sanna" evangeliet. Det hela är ett ursinnigt svar till en nutida (och alltida) hycklare som i Joshuas/Jesu namn förespråkar en antisemitisk och anti-gay-agenda.

Romanen består till största delen av det omskrivna evangeliet så det är en slags kommentar och kritisk dissekering av den, enligt berättaren, förvridna och perverterade bild vi har fått av Joshua och hans gärningar. Skyldiga till detta är bland andra, enligt romanen, Simon Petrus, lärljungen som enligt legenden grundade urkyrkan och placerade rörelsen i Rom så småningom och Paulus, som enligt berättaren helt gick Imperiets ärenden. Antisemitismen genom epokerna ska också ha uppkommit med hjälp av den "felaktiga" och tillrättalagda (till Imperiets fördel) texten i evangeliet.

Evangeliet är rakt och tydligt genom liknelser men innehåller samtidigt våra "verkliga" evangeliers mystik och luddighet. Det är många hopp tidsmässigt och rumsmässigt där berättaren ser och jämför tidsepokernas tyranner på ett träffsäkert sätt. Stark kritik mot dagens prästerskap som blir en naturlig och mycket trovärdig förlängning av fariséerna från Joshuas tid. Det blir väldigt tydligt hur man kan se på vad som hände/kunde hänt med den rebellrörelse Jesus ledde. Den var revolutionär och kontrasten mot de fundamentalistiskt kristna idag är så slående så den blir absurd. Kärleksbudskapet känns starkare här än i "originalet".

Det är en stark roman som vågar dissekera och vända på tabubelagda stenar. Det är som alternativhistoria, eller som önskad alternativhistoria med mycket starkt revolutionärt budskap om det missförstådda och, av motsatta krafter, utnyttjade kärleksbudskapet. Även om jag inte fick samma djupa känsla för denna roman som för 'The Book...' känns den ändå väldigt stark. Den är extremt tänkvärd och jag tror jag kanske var mer oförberedd på Hal Duncans språk när jag läste 'The Book...' vilket till viss del kan förklara att jag håller den högre. 'Testament' känns tydligare och slagkraftigare med en klar vilja som kanske 'The Book...' inte hade i samma grad.

Testament / Hal Duncan - Utgivning: 2015 | ISBN: 978-1-908125-42-2 | Eibonvale Press

15 mar 2016