Radiance av Catherynne M Valente

Jag anser att det är en njutning att läsa Catherynne M Valente. Hennes språkbehandling är exceptionell. 'Radiance' är inget undantag, här blandar hon åter till sin unika brygd av rapp dialog, flödande narrativ och poetiska formuleringar. Annars är 'Radiance' speciell på så sätt att romanen består av utdrag ur filmmanuskript, transkriberingar av intervjuer och dialog ur filmer samt nyhetsklipp ur massmedia. Det är ett lyckat grepp och vi får historien ur många perspektiv, det blir som en kollage-roman. Romanen är uppbyggd kring två händelser, vad hände i staden Adonis på Venus som orsakade dess ödeläggelse och invånarnas försvinnande och vad hände filmmakaren Severin Unck, försvunnen på samma plats en tid efteråt?

Runt kärnan i historien bygger Cat Valente upp ett otroligt världsbygge, ett parallelluniversum där planeterna i vårt solsystem är beboeliga och koloniseras under andra hälften av 1800-talet. Det påminner om sf-romaner av Jules Verne innan vår kunskap om grannplaneterna vuxit till sig och doftar en del steampunk. Stormakterna framför allt delar upp solsystemet emellan sig, USA (där kolonisationen från Europa kommit av sig tack vare rymdexploateringen, USA samexisterar med flertalet indianska nationer), Ryssland, Kina, Storbritannien, Ottomanska imperiet och Frankrike. Allt utom Venus som blir en neutral planet tack vare den råvara som endast finns där och som är en förutsättning för alla människor som vill bosätta sig utanför jorden. Råvaran, som är en slags utsöndring från val-liknande varelser i Venus hav, har egenskaper som gör att människan klarar att leva med gravitationen på de olika planeterna (antar jag, det hela beskrivs inte i detalj).

Severin Unck är enda barn till den berömde filmmakaren Percival Unck som regisserat otaliga äventyrs- och kärleksfilmer under tidigt 1900-tal. Percival har varit den store playboy-regissören och bytt partners frekvent vilket gjort att Severin haft ett antal styvmödrar, några av dem får vi lära känna lite närmare. Vem som är hennes biologiska mor är höljt i dunkel då hon lämnades på Percivals trappa som nyfödd. Trogen sitt kall hämtade Percival kameran och gjorde om hämtningen av sin dotter genast, denna gång dokumenterat. Det finns en massa blinkningar och dråpligheter som härrör till Hollywood. Månen är denna världs Hollywood, där ligger de stora filmbolagens studior och så även Percivals egna.

I denna värld driver Thomas Alva Edison och hans arvingar en stenhård linje vad gäller användandet av patenterade uppfinningar såsom inspelnings- och uppspelningsapparatur för ljud och bild vilket har lett till skyhöga kostnader för filmmakare att göra ljudfilm. En trend bland independent-filmare att fortsätta med stumfilm sprids och blir den rådande normen så långt in på sextiotalet är ljudfilm sällsynt.

Ett spår i romanen handlar om hur Percival Unck försöker bearbeta sin dotters försvinnande på det enda sätt han kan, genom att skriva manus. Trogen sin stil ska filmen bli fiktion och han provar olika grepp, ett utkast i "noir"-genren är otroligt underhållande där staden Te Deum på Neptunus får agera storstaden med bakgator, tveksam moral och hårdsnackande privatdetektiver.

Och den springande punkten som utvecklas till det mest långtgående sf-greppet i romanen är just Severins försvinnande; vad hände egentligen och vilka är de livgivande callow whales på Venus? 'Radiance' blir så klart väldigt filmisk till sitt uttryck och är både hysteriskt rolig och känslomässigt rörande. Ännu en fullödig, intensiv och tät roman från en av de bästa, nu levande, (fantastik-)författarna.

Radiance / Catherynne M Valente - Utgivning: 2015 | ISBN: 978-0-7653-3529-6 | Tor

13 feb 2016