Phantasmagoria av Lewis Carroll

1869 publicerades denna dikt där Lewis Carroll excellerar i rimmande verser av både det absurda och underfundiga slaget. Tonen är omisskännlig och ekar av Alice i Underlandet. Huvudpersonen Tibbets kommer hem en kväll till sitt hus där tjänstefolket förberett kvällsvarden, osynliga och inte ens nämnda, "...supper, with cigars and wine, was waiting in the study." Plötsligt upptäcker han någon i rummet, som dessutom börjar nysa, och benämner genast denne någon som en ghost. Sedan tar en lång och mycket underhållande, bitvis hetsig, diskussion vid mellan Tibbets och denne phantom som han rätteligen bör benämnas vilket han upplyser om. Vi får veta att alla hus tilldelas ett övernaturligt väsen alltifrån de lite överlägsna (överklassiga) spectres, via hela det övernaturliga klassystemet, phantoms, goblins, elves, sprites. Och om ingen ur dessa klasser lyckas i ett hus bjuds den trevligaste ghoul man kan hitta in. Denne phantom är mycket diskussionslysten och redogör även mycket myndigt för en phantoms fem regler. Man småler hela vägen genom dikten som är rätt lång och fylld av finurligheter och ordvitseri i samma klass som den man hittar i Alice i Underlandet.

Phantasmagoria and other Poems/ Lewis Carroll - 1:a utgivning: 1869 | Project Gutenberg

28 jul 2016