My real children av Jo Walton

Det här är en lite annorlunda alternativhistorisk roman på olika sätt. Den beskriver hur historien ändras ur en persons synvinkel, Patricia Cowan, född 1926. Den följer också två olika tidslinjer. Ibland påminner den om Christopher Priest och hans parallellvärldar. De första kapitlen beskriver hennes uppväxt i England före och under andra världskriget, bombningarna, ransoneringarna och den allmänna tunga stämningen och det är väldigt bra skrivet och engagerande. Vi lär känna Patsy, hennes äldre bror, hennes lite barska mor och lekfulla far. Kriget skördar sina offer och hennes familj går inte oskadd igenom det heller. Patty (ja, nu kallar hon sig Patty) lyckas dock att komma in på universitetet i Oxford och hennes liv ljusnar, hon får vänner och i Mark en pojkvän. Efter fem kapitel inträffar en händelse som får tidslinjen att dela sig där Patty svarar jakande i en tidslinje men nekande i en annan och därefter alterneras kapitlen mellan de båda tidslinjerna. Hon blir Pat i den ena och Tricia, och så småningom Trish, i den andra. Hennes familjesituation blir väldigt olika i de båda världarna för att inte avslöja för mycket men som titeln antyder skaffar hon barn. I den ena linjen blir hon en lätt förtryckt och försummad hustru (Trish) medan hon i den andra får leva ut sin potential på ett annat sätt (Pat). Vi får också löpande veta vad som händer i världen i stort och ingen av tidslinjerna visar sig vara vår egen. Trishs värld utvecklas på ett mycket mer positivt sätt efter andra världskriget än vår egen medan Pats värld drabbas av mycket mörkare händelser, till och med kärnvapenkrig. Signifikativt för båda världarna är att rymdkapplöpningen går mycket snabbare än i vår och månbaser existerar redan på 1900-talet. Men Pat/Trish själv och delar av hennes familj(er) drabbas ändå av olyckor så det blir inte helt svart och vitt men världshändelserna känns ibland lite som att allt som hänt i vår värld dras till sin spets, både i positiv och negativ bemärkelse. Världen i stort beskrivs ganska kortfattat och sporadiskt och tyvärr tycker jag att Pats/Trishs eget liv blir mer och mer rapsodiskt ju längre historien lider vilket kan förklaras av att historien ska spänna från 1920-talet till 2015 och dessutom förgrena sig från 1949. Kanske skulle Jo Walton ha valt ut vissa perioder med lite intervall och fördjupat sig lite mer i Pats/Trishs liv och även de yttre händelserna. Det känns ibland lite forcerat när alla barns och barnbarns liv beskrivs lite i förbigående. Men det är en mycket gripande historia, i båda tidslinjerna, och huvudkaraktärerna känns fint tecknade med många sidor, bra och mindre bra. Den är en vacker kärlekshistoria på många sätt och får en att tänka över sina egna livsval och hur man levt och lever sitt eget liv. Tänkvärd på många sätt.

My real children / Jo Walton - Utgivning: 2014 | ISBN: 978-0-7653-3265-3 | Tor

27 sep 2015