Look at the birdie av Kurt Vonnegut

Detta är en andra postumt utgiven novellsamling av Vonnegut. Tidiga noveller som, enligt informationen som finns, Kurt själv ratat. Säkert finns bland dessa några refuserade alster också. När en stor författare går bort brukar ju det mesta grävas fram. I detta fall är det bra för att alla texter håller bra klass, några mindre bra och några mycket bra. Det är inte några av hans allra bästa men hans speciella ton och humor finns där hela tiden. Några ämnen förvånade mig på ett bra sätt att jag inte trodde han skulle skriva något sånt. Han var och är en mästare.

So it goes.

14 jun 2013