Kleptomania av Kristina Hård

Detta är ett lysande exempel på så kallad urban fantasy om man nu måste kategorisera. Jag gör det för att beskriva vilken typ av fantastik det är även om jag inte gillar när man skriver det på omslaget. I Sverige tycker jag man är försiktig med det till skillnad från romaner publicerade i den anglosaxiska delen av världen vilket är bra. Kristina Hård beskriver en alternativ värld där våra skogsväsen uppträder som i gamla folksagor och det blir mustigt och ibland mycket skrämmande. Hon gör det mycket övertygande, det känns trovärdigt för hennes alternativa universum. Berättelsen pågår i en nära framtid och därifrån återberättas händelser som ägt rum ett par decennier tidigare. Det finns också minnesbilder av hur en av huvudpersonerna, Alvar, växer upp bland troll. Skogens väsen tar naturligt sin plats i vår högteknologiska tid och det fungerar bra rakt igenom hela romanen. Det är upplagt för en fortsättning (jag har läst någonstans att det ska bli en trilogi) då vi egentligen bara säkert vet vad som hänt en av de tre huvudpersonerna i den återberättade historien. Karaktärerna är väl tecknade och vi lär känna dem väl. Händelseutvecklingen accelererar och slutar mycket dramatiskt med rena katastrofscener. Namnet på romanen kan tyckas underlig men det får sin förklaring. Jag ser fram emot fortsättningen.

Kleptomania / Kristina Hård - Utgivning: 2014 | ISBN: 978 91 7355 351 3 | Styxx Fantasy

7 jul 2014