Den Nya Människan av Boel Bermann

En mutation på grund av okända orsaker ger upphov till Den Nya Människan. Det innebär undergången för Homo Sapiens Sapiens. Men mutationen ger upphov till människor vars tankesätt och känsloliv är diametralt olika vårt. Detta ger i sin tur paradoxalt upphov till att undergången består av människor som lägger ner vapnen och försöker få ut så mycket njutning och eskapism av livet som möjligt. Som ett slags yttersta dagar. Samtidigt pågår intensiv forskning om Den Nya Människan för att dels utröna hur de fungerar och även hur vårt släkte skulle kunna fortleva trots allt. Det är en mycket välskriven, trovärdig och skrämmande dystopi. Den är elegant strukturerad med nyhetsklipp för att beskriva hur denna omvälvning drabbar samhället i stort, forskningsrapporter som berättar om de teorier som läggs fram om hur Den Nya Människan fungerar och sedan själva huvudberättelsen om hur det drabbar en enskild individ. Klippen och rapporterna, som är kallt beskrivande, kontrasterar väldigt starkt mot huvudpersonens, Rakel, mycket känsligt beskrivna upplevelser av sitt liv. Den Gamla Människan drar sig inte heller för att utnyttja och förnedra Den Nya Människan. Vi har svårt att förstå dem men vi har inga problem med att internera dem och utnyttja dem som barnarbetare vilket är skrämmande trovärdigt beskrivet av hur någon som känns främmande därmed kan behandlas illa utan skrupler. En stark roman om vår främlingsrädsla, undergångsparanoia och hur stora omvälvningar skakar både samhället och individer. Det blir mycket intressant att följa Boel Bermann.

Den Nya Människan / Boel Bermann - Utgivning: 2013 | ISBN: 978 91 87049 41 4 | Kalla Kulor Förlag

15 maj 2014