Mars-robot mystiskt tystad

January 15 2015. AP, UPI. Pressmeddelande, NASA.

Detta är den senaste och troligen den sista bildöverföringen från Curiosity Rovers Mastcam lokaliserad enligt planerad rutt i Gale-kratern, Aeolis Palus, N/NV Aeolis Mons (stillbild 1, max rekonstruktion). Efter transmission av stillbild 2 (max rekonstruktion), är förbindelsen bruten. Kort videosekvens ca tio minuter tidigare visar anomali längs N/NV foten av Aeolis Mons. Mörkare parti i synfält under femton sekunder. Tre, möjligen fyra, rörliga objekt i riktning Curiosity Rover N/NV Aeolis Mons.

Himmelsfolk. Fallande i två generationer. Smygande. Aggresivare för vart år, påträngande. Erövrande? Inte längre. Vi, väktarna vid Nakh´bialhc och Nakh´njoehc låter inte detta fortgå längre. Himmelsfolk av slutna sinnen, tag er i akt. Här tar ert smygande slut. Vi säger stopp. Inte längre. Era hårda men sköra kroppar ska sluta leva. Ni ska bli till intet. Ni ska vila utan frid långt nere under Nakh´bialhcs frusna grottor. Ni ska jagas över hela Deleo-Hachpah och Veanade´hras dalar. Alla delar av vår värld ni besudlat ska renas. Be era gudar bevara er.