Camera Obscura av Lavie Tidhar

Världen beskrivs ur en annan vinkel i del två av Bookman- trilogin. Denna gång från Frankrike och ur en hemlig agents ögon. Gestalter från del ett dyker upp även här. Lavie Tidhars alternativa sena 1800-tal fortsätter att fascinera även om historien denna gång är mer händelsestyrd action till stora delar. Karaktärerna är starkt tecknade, inte minst huvudkaraktären Cleo de Winter, och, även denna gång, vimlar det av det sena 1800-talets kända personer, faktiska likväl som uppdiktade. Denna del bjuder också på mycket mystik och magi kring kulorna som styr brittiska imperiet och deras teknologi. Det är en stark fortsättning på äventyret.

12 okt 2013