Broder själ, syster flamma av Christian Gripenvik

Det är ett imponerande världsbygge som Christian Gripenvik byggt upp kring sin roman och jag får direkt aningar om en fortsättning. Som prolog finns en beskrivning av trosföreställningarna i denna värld liksom en översikt över den halvautonoma stadsstat där historien utspelar sig, Värphönan. Där finns också ett persongalleri innan själva romanen startar, som i en tryckt teaterpjäs, vilket jag tycker är något överflödigt. Själva huvudhistorien utspelar sig under en begränsad tid, jag får uppfattningen några veckor till någon månad, men inuti denna är en annan historia inflätad som följer två av huvudpersonerna, Hvarek och Naike, från barndomen och upp till där huvudhistorien utspelar sig. Själva upplösningen av huvudhistorien beskrivs egentligen på de första sidorna i romanen men det är inget som stör och man vill veta hur allt kom till denna punkt. Romanen är välskriven och det finns många starka scener som inte skyggar för råhet eller äkthet. Den handlar om väldigt aktuella ämnen även om världen den utspelas i är något arkaisk och för tankarna nästan till medeltid: könsförtryck, klassförtryck och främlingsfientlighet. I Värphönan lever olika folkgrupper sida vid sida men en folkgrupp har total makt men allt är inte svart och vitt utan klassförtryck finns även inom folkgrupperna. Den känns väldigt trovärdig i sin beskrivning av hur olika värderingar och religioner kolliderar skoningslöst och främlingsrädslan och okunskapen florerar. Som sagt, väldigt aktuella ämnen. Det jag har att invända mot är möjligen att persongalleriet är något för stort, jag hade svårt att ta till mig och hålla reda på en del i periferin även om romanens längd underlättar att lära känna de flesta. Och på slutet finns en lång kronologisk uppställning om vad som hände efter dessa veckor/månader i Värphönan med omnejd, vad som hände med både huvudpersonerna och de mer perifera personerna vilket fick mig att avfärda en eventuell fortsättning men vem vet, det kanske kommer en till roman som utspelar sig på annan plats i detta gedigna världsbygge. På grund av detta stora persongalleri känns romanen något för lång, för mig gick lästempot ner i mitten av romanen, men slutet är desto mer intensivt. Det är en stark skildring.

 

Broder själ, syster flamma / Christian Gripenvik - Utgivning: 2013 | ISBN: 978 91 981371 1 8 | Bockfot Förlag

27 apr 2014