Brev från Cosmos nr 3

Nummer tre av denna fina tidskrift har kommit ut. Och precis som tidigare nummer så parar man högst seriöst material i form av noveller och recensioner med en lättsam, humoristisk, för att inte säga studentikos, ton i redaxtexterna. Det är en seriös kulturtidskrift men det betyder ju inte att man måste vara högtravande i sin framtoning, tvärtom.

I nummer tre bryter man med formen att ha ett tema i varje nummer om man inte räknar vinnarnoveller som ett tema i sig. Här finns ett antal vinnare i olika tävlingar och variationen är mycket bra. Novellerna inleds med Den stora nysningen av Fredrik Andersson som berättar om en framtid där mänskligheten bebor solsystemet och jakten på olika typer av kickar tar sig alltmer underliga uttryck i detta post-scarcity-samhälle. Jag hade just avslutat omläsning av John Varleys novellserie om Eight Worlds och den har en hel del gemensamt med den, humor, trovärdig teknologi och sociologi. Jag gillar den lätt respektlösa tonen, men med en slags djupare omtanke bakom, som finns även hos Varley.

Två steampunknoveller finns med och En historia om tokar, muttrar och bakverk av Anna Blixt delar den mänskliga men lätt absurda och kaxiga tonen med Den stora nysningen men här är världen en avlägsen planet och en stad där tiden passerar i olika hastighet i olika zoner. Jag gillade verkligen språket i den här, mycket sofistikerat, roligt och flödande. Sedan påminner berättelsen mycket om något surrealistiskt som bröderna Strugatskij skulle ha kunnat skriva. Den andra steampunkberättelse som jag verkligen vill framhålla är Oskar Källners Sten mot sten. Det är en frejdig historia där det brittiska imperiet slagit ner uppror efter uppror med sin mäktiga flygande armada som består av stora ångfartyg luftburna av antigravitation. Rikets andra stad får här spela en av huvudrollerna.

En vacker, melankolisk novell är Novemberros av Sara Swärd där Ida, som lider av svår depression, blir utvald till ett medicinskt pilotprojekt som visar sig får konsekvenser för hela samhället till slut. Bra skriven nära framtids-novell som dels berättar Idas sorgliga öde och hur snabbt vissa saker kan förändra samhället i stort.

Ännu ett bra nummer, läs!

https://clubcosmos.net/brev.php

Brev från Cosmos / nr 3

11 mar 2017