Brev från Cosmos - nr 1 : 2016

Fem noveller på temat artificiell intelligens innehåller premiärnumret av Brev från Cosmos. Att ha ett tema per nummer är ett smart sätt att diskutera förhållanden ur många perspektiv vilket är en vinst. Den eventuella förlust man får med detta upplägg skulle i så fall innefatta att man utestänger bra noveller och att det möjligen skulle kunna uppfattas som enformigt. Jag tror på idén även om högen av teman så småningom sinar.

I tre av novellerna har AI:er på olika sätt medverkat i förödande krig och i två av dem, Jonas Larssons Svarta band och CC:s resa, skriven av Eira A Ekre, kämpar de för sin överlevnad. Svarta band är en berättelse fylld av svart humor och dråplighet. CC:s resa har en något allvarligare underton men jag fann mig ändå skratta åt CC själv som inte fått ett helt korrekt språk installerat och fäller brutala repliker närhelst den uttalar sig. I Skrotletaren av Joel Arvidsson verkar däremot mänskligheten ha dött ut fullständigt och de artificiella intelligenserna byggt upp sin egen samhällsstruktur, tyvärr med samma inslag av despoti och korruption som vi människor varit så fästa vid. Alla tre är välskrivna och opretentiösa med fin humor.

Jag vill också nämna Oskar Källners Mama Sema, en finstämd novell med galaktiskt perspektiv där mänskligheten spritt sig långt ut i universum och de syntetiska individerna som överlevt den förföljelse som en gång drabbat dem provat en ny väg. Som gudar. Tänkvärt och med hinduistisk mytologi.

Som sagts tidigare på denna blogg så är Brev från Cosmos ett väldigt välkommet inslag i fantastik-Sverige tycker Retrograde Spring. Keep up the good work!

Brev från Cosmos / nr 1 2016

3 jun 2016