Bibliografi

På turné  

-Mitrania 2/2007

 

Bergtagen  

-FEL Science Fiction, FEL Förlag 2009, ISBN:978-91-978148-0-5, www.felforlag.se/bocker

 

Man är sig själv närmast  

-Mitrania 2/2009

 

Mörkret faller  

-Vansinnesverk, Catahya 2011, ISBN:978-91-633-8386-1, www.catahya.net

 

Sell Out  

-Spegelzonen, 2011, ISBN:978-91-633-9936-7, www.sfbok.se

 

Döden i Venedig  

-Gorgon Magazine 3, 2014,  http://gorgonmagazine.blogspot.se

 

Exekution Robinson  

-Gorgon Magazine 3, 2014, http://gorgonmagazine.blogspot.se

 

Spionens fall  

-I varje ångetag, Andra Världar Förlag 2014, ISBN: 978-91-98-1298-2-3 www.andravarldar.se

 

Elephant Stone  

-Magiker och maskiner, Catahya 2014, ISBN: 978-91-637-5173-8

 

Tragoidia  

-Magiker och maskiner, Catahya 2014, ISBN: 978-91-637-5173-8 

 

Tid och rum för kärlek

-Kärlek i maskinernas tid, Affront 2014, ISBN: 978-91-87585-27-2

 

Aqua Vocante

Roman, RSG 2016, ISBN: 9789163923333