Apollyon av Hanna Ricksten

Göteborg efter katastrofen, havet har stigit och "renat" staden. I kaoset har en extrem organisation tagit makten och de håller befolkningen i schack med hårda religiösa lagar. De har omtolkat högtider som härrör ur den kristna traditionen, till exempel bränner man en ung kvinna på bål, i kyrkan, på Lucia-dagen. Det är lite oklart hur kontakten med övriga Sverige och världen ser ut, i romanen känns Göteborg som en isolerad ö. Sjukvård och teknik som datorer är förbjudna, konst och litteratur censurerade. Romanen är skriven i tredje person presens men varje kapitel är namngivet efter huvudkaraktärerna så vi får en tredjepersons-berättelse strikt ur en persons synvinkel, ibland glider det över i första person i texten. Kanske borde författaren tagit steget fullt ut och gjort kapitlen i första person men det fungerar och språket är bra, skapar stämning och känslor.

Vi möter den unge Markus som är organist i den stora katedralen i staden, biskopen Saul som håller folket i ett järngrepp och vars förflutna uppdagas efterhand. Den unga kvinnan Rakel har en mycket speciell roll och sedan har vi den tystade rebellen Noah. Vi får bitar av information genom berättelsen om vad som hände vid katastrofen och strax efter. Karaktärerna är sammansatta och även den skrupelfrie biskopen, med åtskilligt på sitt samvete, har sin svaga punkt i Markus.

Första halvan av romanen bygger upp stämningen och atmosfären, som blir rätt dyster, medan andra halvan blir mer av handling och uppgörelse. Det är intressant att se hur olika människor och positioner påverkar och påverkas av diktaturen och dess verktyg, hur opportunister snabbt tar klivet fram och hur man kan manipulera människor och få dem att stå på tårna ideligen genom skrämsel och terror. Det är en ganska tung och mörk berättelse även om det finns mycket ljus och en tro på människan. Den känns realistisk på det viset att även om ljuset finns krävs det ohyggligt mycket av det och mycket offervilja för att rubba ett etablerat auktoritärt styre men även en liten tuva välter det stora lasset.

Apollyon / Hanna Ricksten - Utgivning: 2016 | ISBN: 978 91 7659 037 9 | Styxx Fantasy

11 maj 2016