Annihilation av Jeff Vandermeer

Första delen i Vandermeers 'Southern Reach'-trilogi. En oförklarlig händelse för några decennier sedan har skapat en zon avspärrad av en osynlig gräns i ett kustområde som känns som södra USA, jag tänker Mississippi, Georgia, Louisiana eller Florida. Det finns en möjlighet att ta sig in dock, upptäckt mer eller mindre av en slump. I zonen frodas flora och fauna och de normala gifter som återfinns i växter och djur i vår tid existerar inte längre så på det sättet är det ett slags paradis. På andra sätt, som framgår av historien, så är zonen mer av ett helvete. Ända sedan jag läste bröderna Strugatskijs 'Picknik vid vägkanten' och lite senare såg Tarkovskijs film 'Stalker', som lösligt bygger på den romanen, har företeelsen av en "zon" fascinerat mig. Southern Reach är namnet på den myndighet som skapats för att söka förklaringar på Area X som zonen kallats.

Annihilation berättas i första person imperfekt och berättare är en av den tolfte expeditionens medlemmar, biologen. Med tiden har vissa regler och rutiner utformats vad gäller expeditioner till Area X och en regel är att inga personnamn får användas, därför kallas den kvinnliga kvartetten i romanen biologen, antropologen, psykologen och lantmätaren/utforskaren. Psykologen är ledaren och vi får efterhand veta att hon utövar hypnos på de andra i vissa situationer, bland annat vid själva inträdet till Area X. En historia i första person ger ett personligt anslag och historien blir subjektiv och kanske inte alltid helt sanningsenlig vilket ger en ytterligare nerv. Det paradisiska kustlandskapet i Area X ger snart vika inför en mer obehaglig och skräckartad stämning när expeditionen konfronteras med en anomali som inte finns utmärkt på de kartor de har över zonen. Den består av ett slags uppochnervänt torn med spiraltrappor ner i underjorden. Vid horisonten finns även fyrtornet som är känt och markerat på kartorna. Däremellan träsk och ett regnskogsliknande landskap. Dynamiken och slitningarna mellan expeditionsdeltagarna tilltar och det blir en psykologisk thriller av romanen där fragment av svar uppdagas genom biologens ögon. Ibland blir romanen i det närmaste ren skräck, både psykologisk och mer fysisk sådan. Man anar ögon i mörkret och en ondska bakom den frodiga fasaden i Area X. Det blir en studie i hur vi människor hanterar det för oss oförklarliga, det vi inte kan kategorisera och stoppa i ett fack. Och hur vi då beter oss mot varandra och vår omgivning. En invasion, om det nu är det, som ignorerar oss är inget vi tar lätt på. En möjlig fiende som inte bryr sig och nonchalant återställer "vår" natur till ett bättre tillstånd.

OBS spoiler i detta stycke! Endast biologen överlever expeditionen men återvänder inte tillbaka den väg de kommit in i Area X. Hennes man ingick i den elfte expeditionen och när han återvände, också oförklarligt hur, var han personlighetsförändrad och avled kort därefter i cancer, vilket verkar drabba flera medlemmar av återvändande expeditioner, de som inte dör i Area X. Sättet som utforskaren dör på är minst oförklarligt medan psykologen och antropologen omkommer på mystiska vis. Biologen hittar dock bevis för att hennes man inte alls dött utan gett sig av i en båt längs kusten vid Area X.

Vid utforskandet av torn-anomalin råkar biologen angripas av sporer från väggarna som är täckta av växtlighet formad som skriven text (!). Hon påverkas på ett sätt som gör hennes sinnen skarpare och fysiskt blir hon mer uthållig. Antropologens kropp påträffas av biologen och utforskaren inne i tornet, fullständigt förändrad på ett skräckinjagande sätt; uppenbarligen har hon utsatts för en attack. Den/det som attackerat får till slut även biologen träffa i en sekvens som hämtad ur en mycket skrämmande skräckfilm.

Många nya frågor uppstår och allt får inte ett svar och det är inget som stör eftersom det är en en trilogi. Mycket av spänningen utgörs också av samspelet mellan deltagarna i expeditionen, hur deras förhållanden till varandra förändras i takt med att de alla mentalt krossas av Area X och dess hemliga ondska. Reaktioner och känslor känns trovärdiga men man får hålla i tanken hela tiden att det är en subjektiv upplevelse genom biologens ögon och det tillsammans med stämningen som byggs upp gör 'Annihilation' till en både nervig och påfrestande roman, på ett positivt sätt, det är väl genomfört. Det är en spännande psycho-thriller som får en att snarast vilja kasta sig över del två, 'Authority'.

Annihilation / Jeff Vandermeer - Utgivning: 2014 | ISBN: 978-0-374-10409-2 | Farrar, Straus and Giroux

12 jan 2016