Africka av K G Johansson

K G Johansson sätter gärna in sina historier i ett makrosammanhang, ett bra exempel är hans roman 'Googolplex', påminnande om Olaf Stapledon. Tidsperspektivet kan bli svindlande. Här i 'Africka' är tiden komprimerad men händelserna betraktas ur både ett antal individers perspektiv men också ur ett globalt. Dock utspelas det mesta i den lilla fiktiva västafrikanska republiken Kedenga där tevejournalisten Sandra befinner sig tillsammans med fotografen Tom för att bevaka ett dammbygge som orsakat lidande för befolkningen. Plötsligt inträffar ett oförklarligt fenomen där geometriska figurer uppenbarar sig ur intet. Det slutar med att tre svarta pyramider står där, exakta replikor av pyramiderna vid Giza i Egypten. Förväntan stiger globalt och hela världens intresse riktas mot den lilla republiken Kedenga. Så småningom uppenbarar sig samma fenomen på flera platser i världen och som final dyker även humanoida varelser upp. Spekulationerna rusar i höjden om vad de vill, är de hotfulla eller inte? Vissa fruktar aliens likt de i 'Independence Day' medan andra hoppas på galaktiska mentorer a la Arthur C Clarke. Till och med pyramiderna är blanka och svarta och ekar av monoliterna i '2001, A Space Oddyssey'.

Det är en intressant roman som primärt handlar om hur vi reagerar på oförutsedda händelser både på individnivå och i ett makroperspektiv. När sedan varelserna totalt ignorerar oss sprider sig frustrationen. Hoppet som vissa närt om en slags "second coming" ebbar ut. Man kan som läsare också känna viss frustration med dessa, till synes, ointresserade varelser. Vi får följa ett antal personer och deras olika agendor som uppenbarar sig för dem i den nya situationen, hur vissa försöker dra någon form av nytta, ekonomisk eller annan, och andra hoppas på frälsningen. K G Johansson har ett flöde i språket som vanligt även om jag tycker det blir lite väl forcerat,idén är väl genomtänkt men genomförandet ger ibland lite intryck av ett hastverk. Jag störde mig ibland på presens-tempuset men efterhand kändes det ändå passande. K G Johanssons språk tycker jag ibland blir lite platt och väl mycket talspråk men vägs ofta upp av flytet och nerven. Scenerna som involverar den amerikanska presidenten med entourage och militären känns ibland lite cliché-artade. Romanen bygger upp en frustrerad stämning och som läsare rycks man med. 'Africka' är ett bra exempel på vad Ursula LeGuin kallat 'social science fiction' som undersöker hur något oväntat eller något alla tvingas ta ställning till SF påverkar mänskliga relationer och samhällen. Slutet blir dramatiskt och hintar om en fortsättning vilken nu också släppts, 'Den enda dåliga människan i världen'.

Africka / K G Johansson - Utgivning: 2014 | ISBN: 978-91-86081-21-3 | Wela Förlag

9 dec 2015